Doradca ADR w firmie

Transport, szczególnie ten bardziej wymagający wiąże się z koniecznością spełnienia licznych wymogów i przepisów. Takim przewozem jest zdecydowanie transport ADR, który pod wieloma względami jest bardzo opłacalny i korzystny dla każdej ze stron. Kluczowe jest jednak to by firmę i działalność odpowiednio dostosować do potrzeb, jak i wymagań. Jednym z nich jest konieczność posiadania i zatrudniania osoby, która występowałaby jako doradca ADR, a która jest niezbędna w takim przewozie. Jest to stanowisko generalnie biurowe, jednak z racji roli, którą odgrywa jest bardzo ważne i wymaga jednocześnie umiejętności praktycznych. Więcej na temat obowiązków takiego doradcy, znajdziemy w umowie ADR, a dokładniej w dziale 1.8.3.3. Można jednak wymienić kilka podstawowych obowiązków. Można tu wymienić między innymi nadzorowanie postępowania i jego zgodności z wymaganiami dotyczącymi towarów niebezpiecznych, które są obecne w danym przedsiębiorstwie. Innym obowiązkiem takiego doradcy, jest przygotowanie rocznego sprawozdania z działalności przedsiębiorstwa. Dotyczy to zakresu przewozu towarów niebezpiecznych. Ważne jest również i to, że wraz z prowadzeniem firmy i przewozu towarów niebezpiecznych, pojawiają się liczne pytania, związane właśnie z wyborem najbardziej odpowiedniej metody. Tu też ma swoją rolę doradca, który powinien stanowić odpowiednie wsparcie oraz pomoc dla takiego przedsiębiorstwa. Warto tu dodać, że stanowisko, doradcy ADR, można uzyskać po przez specjalne kursy oraz szkolenia. Te kończą się uzyskaniem odpowiedniego dokumentu, który pozwala na pracę na właściwym stanowisku. Warto jednak pamiętać, że im więcej będziemy mieli styczności z towarami niebezpiecznymi, z różnymi sytuacjami, tym większe będzie doświadczenie. To zawsze wpływa pozytywnie na wyniki, jak i na ocenę przez przyszłego pracodawcę. Należy też pamiętać, że choć praca jako doradca, jest fascynująca, to jest i bardzo odpowiedzialna. W   takich sytuacjach wiedza oraz umiejętności i doświadczenia są nieocenioną pomocą.