Co zrobisz kiedy zabraknie prądu?

Pomimo mijających lat nadal główne zapotrzebowania na energię pokrywane są z zastosowaniem mało ekologicznych źródeł energii. Stosowane od dawna metody pozyskiwania oraz ich wykorzystywania sprawiają, że coraz częściej w tym zakresie można usłyszeć czy to ich negatywnym wpływie na środowisko z racji pozyskiwania czy też w związku z tym, że są one w określony sposób zużywane. Wśród nich można wymienić między innymi gaz, ropę, węgiel. Ich popularność oraz nasze własne przyzwyczajenia sprawiają, że pokrywają one większość z naszych zapotrzebowań. Problemem jednak takich źródeł energii jest to, że z trudem się one odnawiają bądź nie mają takiej możliwości. Powoduje to szereg konsekwencji, które zaczniemy odczuwać my bądź nasze przyszłe pokolenia. Dlatego też już od dawna często upatrywać nowego kierunku w postaci nowych bardziej opłacalnych i korzystnych źródeł energii. Odnawialne źródła energii staną się z pewnością przyszłością tym bardziej, że ciągłe prace nad ich zastawaniem oraz wzrostu wydajności przynoszą bardzo wymierne i korzystne efekty.

W zakresie odnawialnych źródeł energii można wymienić między innymi:

- energię wiatrową,

- energię słoneczną,

- energię geotermalną,

- energię wody,

- biomasę.

Najczęściej dziś spotykana oraz wykorzystywana jest dziś w naszym kraju energia słoneczna oraz wiatrowa. Do jej przetworzenia wykorzystywane są między innymi elektrownie słoneczne, różnego rodzaju kolektory ora fotoogniwa. W przypadku wykorzystywania energii wiatrowej można z kolei stosować różnej wielkości elektrownie wiatrowe oraz pionowe turbiny wiatrowe. Co ważne i ciekawe to między innymi wiatr i energia powstała za jego sprawą, stwarza szczególnie atrakcyjne warunki do jej dalszego rozwoju. Atrakcyjne warunki pozwalają często na zamontowanie elektrowni wiatrowych (różnej wielkości) również w przypadku budynków prywatnych. Energia odnawialna jest powszechnie dostępna co pozwala na łatwy do nich dostęp i obniżenie kosztów ponoszonych czy to na ogrzewanie czy też na energię elektryczną.